پریناز ایزدیار در سریال شهرزاد


فتوعکس

پریناز ایزدیار در سریال شهرزاد parinaz izadyar

dislike

ایزدیار در 5 کیلومتر تا بهشت
پوشش جدید پریناز ایزدیار

ایزدیار در 5 کیلومتر تا بهشت
پوشش جدید پریناز ایزدیار

تصویر منتخب از پریناز ایزدیار در سریال شهرزاد در نقش شیرین دیوانسالار همسر اول شهاب حسینی در نقش قباد – عکس های جدید از خانم پریناز ایزدیار بازیگر سریال ایرانی شهرزاد