کانگورو بدن ساز (۸ عکس)

راجر کانگورو یک کانگوروی استثنایی و منحصر به فرد است.این کانگورو زمانی
که هنوز بچه بوده مادرش را در یک تصادف در بزرگ راهی در استرالیا از دست
میدهد. او را در حالی که بسیار ضعیف ونحیف بوده پیدا میکنند و به پناهگاه
حیوانات در آلیس اسپرینگ استرالیا منتقل مینمایند.راجر کانگورو زمانی که
هیچ کانگورو نری در اطراف خود پیدا نمیکند برای زور آزمایی شروع به مشت زنی
میکند ،همپنین او علاقه زیادی به خود نمایی و دوربین دارد.یکی از سرگرمی
های روزمره راجر له کردن سطل غذایش است.این کانگورو ۲ مترو ۱۰ سانت قد و ۸۹
کیلو وزن دارد و با توجه به پیش بینی ها به خاطر مراقبت خوب و خوراک با
کیفیتی که استفاده میکند ممکن است بیشتر هم رشد کند.

 

کانگورو بدن ساز (8 عکس)

کانگورو بدن ساز (8 عکس)

کانگورو بدن ساز (8 عکس)

کانگورو بدن ساز (8 عکس)

کانگورو بدن ساز (8 عکس)

کانگورو بدن ساز (8 عکس)

کانگورو بدن ساز (8 عکس)

کانگورو بدن ساز (8 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…