کتاب هایی با چهره های احساساتی (۱۱ عکس)

هنرمند ایتالیایی Paola Grizi آثاری بسیار زیبا خلق می کند که در واقع کتاب
هایی با چهره های مملو از احساس هستند. او با توجه به حس هر کدام از صفحات
کتاب و کلمات استفاده شده در آنها ، چهره های بسیار زیبا و ماهرانه خلق می کند.

 

کتاب هایی با چهره های احساساتی (11 عکس)

کتاب هایی با چهره های احساساتی (11 عکس)

کتاب هایی با چهره های احساساتی (11 عکس)

کتاب هایی با چهره های احساساتی (11 عکس)

کتاب هایی با چهره های احساساتی (11 عکس)

کتاب هایی با چهره های احساساتی (11 عکس)

کتاب هایی با چهره های احساساتی (11 عکس)

کتاب هایی با چهره های احساساتی (11 عکس)

کتاب هایی با چهره های احساساتی (11 عکس)

کتاب هایی با چهره های احساساتی (11 عکس)

کتاب هایی با چهره های احساساتی (11 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…