کفش شکلاتی نایک (۵ عکس)

برای ۲۵ ساله شدن شرکت نایک، این شرکت دست به ساخت کقشی شکلاتی زده است، که البته اولین کفش خوراکی نایک به حساب نمی آید و حدود ۹۰ کفش دیگر هم با مواد خوراکی ساخته شده ولی این کفش خوشمزه ترین آنها به نظر میرسد.

 

کفش شکلاتی نایک (5 عکس)

کفش شکلاتی نایک (5 عکس)

کفش شکلاتی نایک (5 عکس)

کفش شکلاتی نایک (5 عکس)

کفش شکلاتی نایک (5 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…