کفش ورزشی سازگار با محیط زیست (۶ عکس)

مشکل آلودگی محیط زیست در چند سال اخیر مورد توجه نهادهای زیادی قرار گرفته
است و چنانچه میدانیم روز به روز نیز حادتر و مشکل تر نیز میشود. شرکت
آدیداس در یک حرکت نمادین برای مقابله با این موضوع با همکاری سازمان های
مختلف دست به کار شده و  یک کفش ورزشی که کاملا  تهیه شده از زباله های
پلاستیکی  و تورهای ماهیگیری دور انداخته شده ،که یک منبع بزرگ آلودگی
اقیانوس ها و دریاها میباشند به بازار عرضه نموده است.

 

کفش ورزشی سازگار با محیط زیست (6 عکس)

کفش ورزشی سازگار با محیط زیست (6 عکس)

کفش ورزشی سازگار با محیط زیست (6 عکس)

کفش ورزشی سازگار با محیط زیست (6 عکس)

کفش ورزشی سازگار با محیط زیست (6 عکس)

کفش ورزشی سازگار با محیط زیست (6 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…