کلاه های ایمنی موتور با طرح سر کچل !! (۶ عکس)

طراحی به نام Jyo John Mulloor خالق این کلاه های جالب و خلاقانه برای موتور سیکلت است.

 

کلاه های ایمنی موتور با طرح سر کچل !! (6 عکس)

کلاه های ایمنی موتور با طرح سر کچل !! (6 عکس)

کلاه های ایمنی موتور با طرح سر کچل !! (6 عکس)

کلاه های ایمنی موتور با طرح سر کچل !! (6 عکس)

کلاه های ایمنی موتور با طرح سر کچل !! (6 عکس)

کلاه های ایمنی موتور با طرح سر کچل !! (6 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…