گران قیمت ترین ماشین جهان کونیگ زگ


فتوعکس

گران قیمت ترین ماشین جهان کونیگ زگ koenigsegg trevita car

dislike

عکس ماشین سی تی رون قرمز
عکس ماشین کوئنیگزگ سوپر اسپرت

عکس ماشین سی تی رون قرمز
عکس ماشین کوئنیگزگ سوپر اسپرت

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻮﺋﺪﻯ کونیگ ﺯگ در ﺳﺎﻝ ۲۰۱۰ ﻣﺪﻝ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺍﺯ CCXR ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻧﺎﻡ ﺗﺮﻭﻳﺘﺎ Trevita ساخت ﻛﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻓﻴﺒﺮﻛﺮﺑﻦ است – عکس ها و پوستر های گران ترین ماشین جهان کونیگزگ ترویتا با بدنه فیبرکربن – زیباترین تصاویر از ماشین سوپر اسپرت کونیگ زگ