گلزار و دیا میرزا در سلام بمبئی


فتوعکس

گلزار و دیا میرزا در سلام بمبئی golzar va dia mirza

dislike

تیپ گلزار در فیلم سلام بمبئی
گلزار و احمد پورمخبر

تیپ گلزار در فیلم سلام بمبئی
گلزار و احمد پورمخبر

عکس دو نفره محمدرضا گلزار و دیا میرزا بازیگر زن هندی همبازی گلزار در فیلم سلام بمبئی کار مشترک ایران و هند – عکس پشت صحنه فیلم سلام بمبئی گلزار و دیامیرزا بازیگر زن هندی