۶ سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور (۱۰ عکس)

این مرد ۳۱ ساله نوروژی ۸۰۰ ساعت یا به عبارتی دیگر ۶ سال را وقت صرف بافتن یک فرش از نقشه بازی سوپر ماریو ( قارچ خور ) کرده است.او ۱۰۰ توپ نخ برای این اثر که اولین فرش با نقشه کامل و دقیق این بازی جالب است استفاده کرده .

 

6 سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور (10 عکس)

6 سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور (10 عکس)

6 سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور (10 عکس)

6 سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور (10 عکس)

6 سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور (10 عکس)

6 سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور (10 عکس)

6 سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور (10 عکس)

6 سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور (10 عکس)

6 سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور (10 عکس)

6 سال برای بافتن فرش بازی قارچ خور (10 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…