تصاویر/ ازدواج دو آمریکایی آزاد شده، پس از خروج از ایران

تصاویر/ ازدواج دو آمریکایی آزاد شده، پس از خروج از ایران

مراسم نامزدی “سارا شورد” با “شین باوئر” جاسوسان آزادشده آمریکایی با ساقدوشی
“جاش فتال” جاسوس سوم، در هتل “قصر البستان” پایتخت عمان بطور خصوصی و تنها با
حضور اعضای خانواده دو آمریکایی و سفیر آمریکا در مسقط برگزار شد.

بیشتر بخوانید